Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige ID-nummer: Prop. 1997/98:145