Proposition från Kulturdepartementet

Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder prop. 1997/98:179

Publicerad · Uppdaterad

I propositionen föreslås en lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder. Lagförslaget är en arbetsrättslig lagstiftning och föreslås gälla på hela arbetsmarknaden.

Ladda ner:

Lagen föreslås träda i kraft den 1 april 1999.