Proposition från Socialdepartementet

Patientens ställning Prop. 1997/98:189

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen redovisar regeringen den överenskommelse mellan staten och landstingen om ersättningar år 1999 för insatser för att stärka patientens ställning m.m. som företrädare för regeringen och Landstingsförbundet träffade den 30 april 1998. Såväl Landstingsförbundets styrelse som regeringen har godkänt överenskommelsen. Den gäller fr.o.m. den 1 januari 1999 under förutsättning av riksdagens godkännande av dels budgetpropositionen för år 1999 och dels - vad avser bidragen inom hjälpmedelsområdet proposition 1997/98:57 Ombildning av Handikappinstitutet.