1999 års ekonomiska vårproposition ID-nummer: Prop. 1998/99:100