Proposition från Försvarsdepartementet

Förändrad omvärld - omdanat försvar Prop. 1998/99:74

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen beskrivs de senaste årens utveckling i omvärlden och dess betydelse för Europas och Sveriges säkerhet. Regeringen bedömer att den för Sverige grundläggande positiva säkerhetspolitiska utvecklingen under 1990-talet fortsätter, även om osäkerheten om utvecklingen i Ryssland består.