Sverige, framtiden och mångfalden - från invandrarpolitik till integrationspolitik ID-nummer: Prop. 1997/98:16