Sverige, framtiden och mångfalden - från invandrarpolitik till integrationspolitik Prop. 1997/98:16