Proposition från Socialdepartementet

Vissa hälso- och sjukvårdsfrågor Prop. 1999/2000:56

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. ändras så att läkemedel som får förskrivas av sjuksköterskor omfattas av högkostnadsskyddet. I propositionen föreslås också att Apoteket AB får använda receptregistret för registrering av dosexpedierade läkemedel om den som omfattas av registreringen lämnat sitt samtycke. Patientens identitet får användas som sökbegrepp för detta ändamål. Uppgifter om dosexpedierade läkemedel som rör enskild person skall tas bort ur registret under den femtonde månaden efter den under vilken uppgifterna registrerades. I propositionen föreslås slutligen att legitimation bör införas för yrkesgruppen röntgensjuksköterskor.