Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Socialdepartementet

Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken Prop. 1999/2000:79

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen nationella mål och inriktning för handikappolitiken 2000-2010. Regeringen bedömer att insatserna under de närmaste åren bör koncentreras till företrädesvis tre huvudområden:
- att se till att handikapperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer,
- att skapa ett tillgängligt samhälle, samt
- att förbättra bemötandet.

Laddar...