Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Socialdepartementet

Anpassningar i ålderspensionssystemet inför år 2001, m.m. Prop. 1999/2000:138

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen lämnas förslag till ändringar i bestämmelser som avser ålderspension dels i lagen (1962:381) om allmän försäkring, dels i vissa andra lagar. Vissa av förslagen är föranledda av att ålderspensioner för personer födda 1938 eller senare fr.o.m den 1 januari 2001 skall utbetalas från det reformerade ålderspensionssystemet enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension (LIP) och lagen (1998:702) om garantipension, samtidigt som andra pensionsförmåner fortsatt skall betalas ut enligt lagen om allmän försäkring. Detta nödvändiggör vissa lagändringar för att de olika systemen skall kunna samordnas.
Laddar...