Proposition från Försvarsdepartementet

Försvarsmaktens framtida fartygsunderhåll m.m. Prop. 2000/01:53

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen behandlas en ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. I propositionen lämnar regeringen även förslag om inriktningen för det framtida marina fartygsunderhållet. Mot bakgrund av den säkerhetspolitiska utvecklingen bedömer regeringen att utbildningen av totalförsvarspliktiga beredskapsmän och banverksreparatörer för det civila försvaret kan upphöra från och med den 1 januari 2002. En översyn av behovet avseende övriga utbildningskategorier skall göras.