Stiftelselagen - undantag från viss tillsyn prop. 2000/2001:67