Proposition från Kulturdepartementet

Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005 Prop. 2000/01:94

Publicerad · Uppdaterad

Propositionen innehåller förslag till de villkor och riktlinjer som ska gälla under kommande tillståndsperiod för den radio- och TV-verksamhet i allmänhetens tjänst som bedrivs av Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB.

Ladda ner: