Proposition från Näringsdepartementet

Förvärv av aktier i AssiDomän AB m.m. Prop. 2001/02:39

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner att staten genom det helägda statliga bolaget Sveaskog AB blir ägare till samtliga aktier i AssiDomän AB.