Proposition från Utbildningsdepartementet

Rekryteringsbidrag vid vuxenstudier Prop. 2001/02:161

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslår Regeringen att ett rekryteringsbidrag vid vuxenstudier införs. Avsikten är att landets kommuner skall kunna använda rekryteringsbidraget som ett verktyg i sin uppsökande verksamhet för att stimulera till studier på grundskole- och gymnasienivå. Kommunerna skall pröva vilka personer som har förutsättning att få bidraget. Kommunens ställningstagande är bindande för Centrala studiestödsnämnden, som är den myndighet som skall besluta om och betala ut rekryteringsbidraget. Syftet skall vara att rekrytera personer över 25 år som har kort tidigare utbildning och som är eller riskerar att bli arbetslösa eller som har något funktionshinder. Bidraget avser personer som bedöms ha behov av kompletterande utbildning på grundskole- eller gymnasienivå. Bidraget är ett utpräglat rekryteringsstöd och skall endast kunna lämnas under en begränsad studietid om högst 50 veckor.