Proposition från Socialdepartementet

Socialförsäkringsförmåner vid institutionsvistelse på statens bekostnad Prop. 2001/02:164

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I denna proposition lämnas förslag om hur rätten till socialförsäkringsförmåner påverkas vid en institutionsvistelse som bekostas av staten. Det är fråga om intagna i kriminalvårdsanstalt, häktade, personer som verkställer sluten ungdomsvård samt personer som genomgår s.k. kontraktsvård på statens bekostnad. De nya reglerna beräknas inte medföra några ökade kostnader för socialförsäkringen. Riksförsäkringsverket och försäkringskassorna föreslås få ansvaret för den administrativa hanteringen av de nya reglerna, som föreslås träda i kraft den 1 januari 2003.