Proposition från Finansdepartementet

Företrädaransvar m.m. Prop. 2002/03:128

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås vissa ändringar i skattebetalningslagen i fråga om företrädaransvar. Reglerna om betalningsansvar för företrädare för juridiska personer ändras så att samma regler gäller som innan skattebetalningslagen började gälla 1997. Riksdagen fattade den 30 oktober 2003 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken till riksdagens webb i högerspalten. Du kan få mer information om de nya reglerna från Skatteverket.