2002 års ekonomiska vårproposition ID-nummer: Prop. 2001/02:100