Lag om elektronisk kommunikation, m.m. Prop. 2002/03:110

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås en lag om elektronisk kommunikation. Den nya lagen ska ersätta nuvarande telelag (1993:597) och lag (1993:599) om radiokommunikation. Lagen ska gälla elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster med tillhörande installationer och tjänster samt annan radioanvändning. Lagen ska dock inte vara tillämplig på innehåll som överförs i elektroniska kommunikationsnät med hjälp av elektroniska kommunikationstjänster.