Proposition från Socialdepartementet

Vissa alkohol- och tobaksfrågor Prop. 2002/03:87

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås ett förtydligande i alkohollagen(1994:1738) om att den som har stadigvarande tillstånd för servering skall kunna använda drycker från sitt eget lager även vid servering utanför det ordinarie serveringsstället. Vidare föreslås en ändring i samma lag av innebörd att den som har medgivits rätt att bedriva partihandel med alkoholdrycker med stöd av tidigare gällande bestämmelser på området ges möjlighet att fortsätta sin verksamhet till utgången av år 2005.