Proposition från Finansdepartementet

Det nya Skatteverket Prop. 2002/03:99

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

En ny myndighet, Skatteverket, ersätter Riksskatteverket och de nuvarande tio skattemyndigheterna från den 1 januari 2004. Det nya Skatteverket blir förvaltningsmyndighet för frågor inom skatteförvaltningens hela område. Riksdagen fattade den 30 oktober 2003 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken till riksdagens webb i högerspalten.