Proposition från Finansdepartementet

Ändrade regler för cfc-beskattning Prop. 2003/04:10

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen föreslår i propositionen att reglerna för CFC-beskattningen ändras (Controlled Foreign Company). De nya CFC-reglerna innebär att svenska delägare i utländska bolag i vissa fall ska beskattas löpande för det utländska bolagets inkomster. Riksdagen beslutade den 4 december 2003 enligt regeringens förslag. De nya CFC-reglerna börjar gälla den 1 januari 2004. Skatteverket ansvarar för information om de nya reglerna.