Proposition från Finansdepartementet

Vissa skattefrågor rörande fastigheter och bostadsrätter (Dämpningsregel) Prop. 2003/04:19

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen föreslår i en proposition skatteändringar som rör fastigheter och bostadsrätter. Förslagen gäller 1. Miljöförbättrande installationer i småhus 2. Dämpningsregel för fastighetsskatten 3. Beloppsgräns vid beskattning av samfälligheter 4. Uppskovsavdrag vid bostadsbyte Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer i småhus Regeringen föreslår en tidsbegränsad lag om skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer i småhus. En fastighetsägare ska kunna dra av en viss del av installationskostnaden för energieffektiva fönster i befintliga småhus eller för ett biobränsleeldat uppvärmningssystem i nyproducerade småhus. Skattereduktionen får göras med 30 procent av den del som överstiger 10 000 kr. För installation av fönster ges en maximal reduktion på 10 000 kr och för installation av uppvärmningssystem max 15 000 kr. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2004 och gäller installationer som påbörjas tidigast den 1 januari 2004 och avslutas senast den 31 december 2006. Dämpningsregel för fastighetsskatten Regeringen föreslår till en dämpningsregel för fastighetsskatten. Förslaget innebär att om taxeringsvärdet på ett småhus, ett hyreshus (bostadsdelen) eller ett småhus med tillhörande mark på en lantbruksenhet höjs vid en fastighetstaxering, ska inte höjningen slå igenom direkt på uttaget av fastighetsskatt. Höjningen ska istället fördelas lika mellan de år som återstår fram till nästa allmänna eller förenklade fastighetstaxering. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 31 december 2003 och tillämpas från 2004 års taxering för småhus, från 2005 års taxering för hyreshus och från 2006 års taxering för lantbruk. Beloppsgräns vid beskattning av samfälligheter Propositionen innehåller också ett förslag till en höjning från 300 till 600 kr av den beloppsgräns som idag gäller för en fastighetsägare som ska beskattas för en inkomst som hänför sig till en samfällighet som hans fastighet har del i. De nya gränserna föreslås gälla fr.o.m. den 1 januari 2004 och tillämpas första gången vid 2005 års taxering. Utökade möjligheter till uppskovsavdrag vid bostadsbyte Förslaget innebär att också en nybyggd bostadsrättslägenhet i ett s.k. oäkta bostadsföretag ska kunna vara ersättningsbostad och därmed omfattas av uppskovreglerna för beskattningen av kapitalvinst vid bostadsbyte. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas första gången vid 2004 års taxering. Riksdagens sade ja till regeringens förslag den 17 december 2003.