Proposition från Näringsdepartementet

ILO:s konvention och rekommendation om arbetarskydd i lantbruket m.m. Prop. 2003/04:56

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner den av Internationella arbetskonferensen år 2001 antagna konventionen (nr 184) om arbetarskydd i lantbruket. I samband härmed informeras riksdagen även om den av konferensen antagna rekommendationen (nr 192) i samma ämne. I propositionen lämnar regeringen även en redogörelse för ILO:s konvention (nr 183) och rekommendation (nr 191) om skydd vid havandeskap och barnsbörd i enlighet med vad som föreskrivs i ILO:s stadga. Regeringen anser att Sverige för närvarande inte bör tillträda konventionen nr 183. I propositionen informeras riksdagen slutligen om återkallandet av fem ILO-konventioner.