Proposition från Utrikesdepartementet

Överenskommelse med Förenta nationerna om immunitet och privilegier vid FN-möten i Sverige Prop. 2003/04:68

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner avtalet med Förenta nationerna om immunitet och privilegier vid FN-möten i Sverige. Vidare föreslås att riksdagen antar ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Avtalet skall tillämpas på samtliga småskaliga möten, exempelvis seminarier, som hålls i FN:s regi i Sverige. Avtalet anger bl.a. vilken immunitet och vilka privilegier som skall tillämpas i samband med sådana möten.