Proposition från Kulturdepartementet

Digitala TV-sändningar Prop. 2003/04:118

Publicerad · Uppdaterad

I propositionen föreslås att de digitala marksändningarna av Sveriges Televisions och Sveriges Utbildningsradios TV-program ska byggas ut så att de får samma räckvidd som företagens analoga marksändningar.

Ladda ner:

Förslaget innebär att cirka 99,8 procent av befolkningen kommer att kunna ta emot programmen i sina fasta bostäder. Minst 98 procent av befolkningen bör kunna ta emot digital marksänd TV från ytterligare minst en frekvenskanal.