Proposition från Finansdepartementet

Proposition om samtjänst vid medborgarkontor Prop. 2003/2004:85

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen som föreslår att lagen (1997:297) om försöksverksamhet med samtjänst vid medborgarkontor ersätts med en lag om samtjänst vid medborgarkontor. Förslaget innebär att den pågående försöksverksamheten som gäller hur myndigheter kan samarbeta vid medborgarkontor permanentas. Propositionen har överlämnats till riksdagen och kommer att beredas i konstitutionsutskottet.