Lag om sjöfartsskydd Prop. 2003/04:106

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag till en lag om sjöfartsskydd. Lagen skall komplettera förordningen (EG) nr xxxx/2004 av den 31 mars 2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar.