Proposition från Utrikesdepartementet

Sveriges tillträde till avtalet om immunitet och privilegier för Internationella brottmålsdomstolen. Prop. 2003/04:171

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner avtalet om immunitet och privilegier för Internationella brottmålsdomstolen. Vidare föreslås att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall för att införliva avtalet med svensk rätt. Den 1 juli 2002 trädde Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen i kraft. Artikel 48 i Romstadgan ställer upp grundprinciperna för domstolens immunitet och privilegier. Bestämmelsen har införlivats med svensk rätt genom inkorporering i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Som förutses i Romstadgan har dessa grundläggande regler kompletterats med ett separat och mer detaljerat avtal om domstolens immunitet och privilegier.