Proposition från Justitiedepartementet

Bostadsersättning för asylsökande Prop. 2004/05:28

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen ändringar i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. Ändringarna syftar till att avskaffa den särskilda bostadsersättningen för asylsökande som väljer att bo i s.k. eget boende. Den föreslagna ordningen avses även gälla för personer som har uppehållstillstånd med tillfälligt skydd och som omfattas av lagen om mottagande av asylsökande m.fl. Lagändringen ska enligt förslaget träda i kraft den 1 mars 2005.