Proposition från Finansdepartementet

Sänkt avkastningsskatt för vissa livförsäkringar, m.m. Prop. 2004/05:31

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag om att avkastningsskatten ska sänkas och förmögenhetsskatten slopas för livförsäkringar som meddelas i andra länder i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES. Förutsättningen är att livförsäkringarna har försäkringsvillkor som överensstämmer med de som gäller för pensionsförsäkringar. Vidare föreslås att den som har en utländsk livförsäkring ska få möjlighet att få nedsättning avkastningsskatt för den svenska kupongskatt som kan hänföras till försäkringen. Riksdagen sade den 16 december 2004 ja till regeringens proposition. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2005. Efter detta datum kan du vända dig till Skatteverket för att få mer information om vad som gäller.