Proposition från Finansdepartementet

Effektivare handläggning av stämpelskatteärenden Prop. 2004/05:51

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen överlämnade den 17 januari 2005 en proposition om effektivare handläggning av stämpelskatteärenden. Regeringens förslag i påverkar handläggningen och uppbörden av stämpelskatt. Stämpelskatt tas ut vid förvärv av fast egendom och tomträtter och vid inteckning i fast egendom, tomträtt, luftfartyg, skepp och i samband med företagsinteckningar. Riksdagen beslutade den 2 mars 2005 om propositionen. De nya reglerna börjar gälla den 1 maj 2005.