Proposition från Näringsdepartementet

Förbättrad djurskydds- och livsmedelstillsyn Prop. 2004/05:72

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen lämnas förslag och görs bedömningar som syftar till att inom ramen för nuvarande tillsynsorganisation stärka den lokala djurskydds- och livsmedelstillsynen. Livsmedelsverkets och Djurskyddsmyndighetens ansvar för att leda och samordna tillsynen bör tydliggöras och stärkas. Lagen trädde ikraft vid halvårsskiftet juni-juli 2005.