Proposition från Justitiedepartementet

Svenskt godkännande av fakultativt protokoll till FN:s konvention mot tortyr m.m. Prop. 2004/05:107

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att Sverige godkänner ett fakultativt protokoll till FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Genom protokollet skapas ett preventivt besöks- och inspektionssystem för att motverka förekomsten av tortyr m.m. på de platser där personer hålls frihetsberövade. Vidare innehåller propositionen förslag till de lagändringar som krävs för att Sverige ska uppfylla sina åtaganden enligt protokollet. Lagändringarna innebär i huvudsak att tillämpningsområdet för lagen (1988:695) med anledning av Sveriges tillträde till den europeiska konventionen mot tortyr m.m. utvidgas till att även avse det aktuella protokollet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2005.