Proposition från Finansdepartementet

Försäkringsförmedling Prop. 2004/05:133

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Med propositionens förslag vill regeringen ställa hårdare krav på dem som förmedlar försäkringar. Försäkringsförmedling ska bara få utövas efter tillstånd och registrering. En försäkringsförmedlare ska uppfylla särskilda krav på kunskap och kompetens och omfattas av en ansvarsförsäkring. Kunden ska alltid få information om priset för försäkringsförmedling. Genom den nya lagen genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv (2002/92/EG) av den 9 december 2002 om försäkringsförmedling. Den 26 maj 2005 fattade riksdagen beslut om regeringens förslag med någon mindre ändring. Den nya lagen träder i kraft den 1 juli 2005.