2005 års ekonomiska vårproposition Prop. 2004/05:100

Ladda ner:

Den 14 april 2005 överlämnade finansminister Pär Nuder den ekonomiska vårpropositionen till riksdagen. Den ekonomiska vårpropositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken för de närmaste åren. Vårpropositionen innehåller även en tilläggsbudget med förslag till ändrade anslag för innevarande år.