Proposition från Finansdepartementet

Vissa kupongskattefrågor, m.m. Prop. 2004/05:146

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag till vissa ändringar i kupongskattelagen. Bestämmelser införs om rätt till återbetalning av kupongskatt som utgått i samband med inlösen och återköp av aktier. Vidare föreslås att ansvaret för innehållande, redovisande och betalning av kupongskatt i samband med utdelning på andelar i investeringsfonder ändras. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2005. Vidare föreslås vissa justeringar i inkomstskattelagen i bestämmelserna om beskattning av sjömän. Den 11 maj 2005 sade riksdagen ja till propositonen.