Proposition från Finansdepartementet

Granskning av metoder för att mäta kreditrisk och operativ risk Prop. 2004/05:153

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

År 2007 förväntas nya kapitaltäckningsregler för kreditinstitut och värdepappersbolag bli införda. De kommer att innebära bl.a. att Finansinspektionen ska pröva om institut får använda särskilda metoder för att beräkna kapitalkrav för kreditrisker och operativa risker. Finansinspektionen behöver påbörja granskningen av metoderna redan under 2005. Enligt propositionen får därför ett institut begära att Finansinspektionen granskar de metoder det vill använda och inspektionen får ta ut avgifter för granskningen. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2005. Riksdagen sade ja till propositionen den 16 juni 2005.