Proposition från Finansdepartementet

Tullverkets brottsbekämpning - Effektivare uppgiftsbehandling Prop. 2004/05:164

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Förslagen i propositionen är en anpassning till den tekniska utvecklingen och de ökade kraven på effektivitet inom Tullverket. Ett av förslagen är att andra brottsbekämpande myndigheter i större utsträckning ska kunna få ha åtkomst till Tullverkets register. Det gör det lättare för myndigheterna att utbyta information och samarbeta i kampen mot brottsligheten. Lagen föreslås gälla från och med den 1 december 2005. Riksdagen beslutade enligt regeringens förslag den 9 november 2005.