Proposition från Utbildningsdepartementet

Ny värld - ny högskola Prop. 2004/05:162

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringens mål är att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. I propositionen Ny värld - ny högskola presenterar regeringen förslag för att öka den högre utbildningens internationalisering och attraktivitet. För att främja studenternas anställningsbarhet både nationellt och internationellt föreslås en tydligare och internationellt jämförbar examensstruktur. Rättvisare, tydligare och förenklade tillträdesregler signalerar till blivande studenter att goda kunskaper lönar sig och gör den högre utbildningen tillgänglig för fler.