Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället ID-nummer: Prop. 2004/05:175