Proposition från Näringsdepartementet

Etisk prövning av djurförsök m.m. Prop. 2004/05:177

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås ändringar i djurskyddslagens (1988:534) bestämmelser om djurförsök. Ändringarna, som syftar till att förtydliga och strama upp regelverket, utgör ett led i regeringens strävan att begränsa an-vändningen av försöksdjur till vad som är absolut nödvändigt.