Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Utrikesdepartementet

Beskattning av statligt anställda under utlandsstationering m.m. Prop. 2005/06:19

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås vissa ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229) som innebär att samma beskattningsregler skall gälla för samtliga personer som stationeras utomlands av en statlig myndighet. För personer inom utrikesförvaltningen, biståndsverksamheten inom Sida och attachéer som stationeras utomlands innebär förslaget att antalet skattefria ersättningar och förmåner som utbetalas vid utlandsstationering reduceras.
Laddar...