Proposition från Miljödepartementet

Stöd för konvertering av oljeuppvärmningssystem i bostadshus Prop. 2005/06:32

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner att stöd ges för konvertering i bostadshus från oljeuppvärmningssystem till fjärrvärme eller individuell uppvärmning med biobränsle, berg-, sjö- eller jordvärmepump eller solvärme. Stödet skall avse konverteringsåtgärder som vidtas under perioden 1 januari 2006-31 december 2010 och beviljas i mån av tillgång på medel. För stödet avsätts sammanlagt 500 miljoner kronor under femårsperioden. Vidare föreslås en lag som innebär att stödet får tillgodoföras byggnadens ägare genom kreditering på skattekonto. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2006.