Proposition från Finansdepartementet

Vissa skattefrågor med anledning av ny aktiebolagslag, m.m. Prop. 2005/06:39

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen lämnas förslag till följdändringar i inkomstskattelagen och kupongskattelagen med anledning av den nya aktiebolagslagen. Riksdagen biföll propositionen den 14 december 2005.