Proposition från Socialdepartementet

Statligt stöd för kvinnors organisering Prop. 2005/06:4

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen att det nuvarande statsbidraget till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet ersätts av ett nytt statsbidrag för kvinnors organisering. Regeringen redogör även för de olika bidragsformerna organisationsbidrag, etableringsbidrag och verksamhetsbidrag samt för vilka villkor som bör gälla för dessa.