Proposition från Utrikesdepartementet

Utökat svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan Prop. 2005/06:34

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen redogör regeringen för den senaste utvecklingen i Afghanistan och för det internationella samfundets och Sveriges engagemang i landet. Den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan samt nuvarande och planerat svenskt deltagande i denna styrka beskrivs.