Proposition från Justitiedepartementet

Mottagande av ensamkommande barn Prop. 2005/06:46

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att särskilda bestämmelser om mottagande av barn som kommer till Sverige utan sina föräldrar skall införas i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Mottagandet av ensamkommande barn som antingen söker asyl eller som har beviljats uppehållstillstånd med eller efter tillfälligt skydd (asylsökande ensamkommande barn) skall handhas av kommuner som träffat överenskommelse om detta med Migrationsverket. Migrationsverket skall dock behålla det övergripande ansvaret för mottagandet.