Proposition från Justitiedepartementet

Genomförande av EG-direktivet om rätt till familjeåterförening samt vissa frågor om handläggning och DNA-analys vid ... Prop. 2005/06:72

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås ändringar i utlänningslagen (2005:716), till följd av rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening.