Proposition från Justitiedepartementet

Kvalificerad skyddsidentitet Prop. 2005/06:149

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen en lag om kvalificerade skyddsidentiteter för tjänstemän inom polisen och Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet. Den föreslagna lagen innebär att en sådan tjänsteman ska kunna tilldelas en kvalificerad skyddsidentitet som består av andra personuppgifter än de verkliga, när det behövs för att inte röja åtgärder inom verksamheten och det finns en påtaglig risk för att ett sådant röjande allvarligt skulle motverka verksamheten eller utsätta någon som berörs av denna för allvarlig fara. En kvalificerad skyddsidentitet ska kunna tas in i körkort, pass eller andra identitetshandlingar som statliga myndigheter utfärdar eller, i vissa fall, registreras i folkbokföringen. Ett beslut om kvalificerad skyddsidentitet ska fattas av i förhållande till de operativa verksamheterna fristående nämnder och gälla högst två år i taget. Uppgifter i ett ärende om en kvalificerad skyddsidentitet ska omfattas av sekretess. Tjänstemannen ska i rättegång kunna höras i den kvalificerade skyddsidentitetens namn. Lagen ska enligt förslaget träda i kraft den 1 oktober 2006.