Proposition från Justitiedepartementet

Barn som bevittnat våld Prop. 2005/06:166

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen att det ska slås fast i socialtjänstlagen att barn som bevittnar våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott. Regeringen lämnar också förslag om att barn som bevittnar ett brott som är ägnat att skada barnets trygghet och tillit i förhållande till en närstående person ska ha rätt till brottsskadeersättning från staten. I propositionen föreslås även att målsäganden i fler situationer än för närvarande ska få information om vilka bestämmelser som gäller för meddelande av besöksförbud, vilket även kan komma barn till godo. Informationen ska enligt förslaget bl.a. lämnas när en frihetsberövad gärningsman ska friges eller har blivit beviljad någon form av utevistelse. Lagändringarna ska enligt förslaget träda i kraft den 15 november 2006.